Videregående er en naturlig fortsettelse etter gjennomført nybegynnerkurs. Vi går gradvis videre i utvikling av teknikker og kamprelatert trening, og her trenger du derfor fullt utstyr. Det kan du kjøpe hos oss. Deretter vil Videregående 2 være en naturlig fortsettelse for å utvikle deg videre. Om du ønsker å starte med konkurranse er dette et fint sted å starte. (ikke alle avdelinger har videregående 2)

Hentetid for hendelse (2)

Tirsdag
-
Ringrom
Ringrom

Torsdag
-
Ringrom
Ringrom