Tilskudd

Alle barn og unge skal få drive med idrett. Også når budsjettet ikke rekker til.


 

Mange av oss har opplevd at budsjettet iblant ikke har plass til treningsavgifter, klær eller annet utstyr som trengs for å delta på idrettsaktiviteter. Da er det fint å vite at kommunen har ordninger der vi alle kan søke om tilskudd for dette.

Her er noen nyttige linker:
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/#!c|f_topic_sports
https://www.oslo.kommune.no/tilskudd-legater-og-stipend/nasjonal-tilskuddsordning-for-a-inkludere-barn-og-unge/
https://www.ung.no/fritid/3916_Familier_med_dårlig_råd_kan_få_støtte_til_aktiviteter.html