Styret
Leder Dag Landewall
Nestleder Kristine Lofthus
Styremedlemmer Marianne Syvaldsen Øren
Cathrine Sandnes
Morten Langeli
Varamedlemmer Una Voss Christoffersen
Yngve Falch

ANDRE VERV / STABSFUNKSJONER

Sportslig leder         Daimi Akin
Kasserer Engin Akin
Kontrollutvalg  Leder: Samirs Askarov 
Medlem: Anne Randi Laingen
Vara: Julie Adele Gangås Skaare
Valgkomité Leder: Hans Olav Sund
Medlem: Ingrid Elisabeth Moen
Vara: Marlene Farstad Grøttem

Du kan kontakte styret på – styre@fighter.org