Styret
Leder: Anne Randi Laingen
Nestleder: Philippe Béal
Styremedlemmer: Dag Landewall, Marianne Lund og Kristine Lofthus
Varamedlemmer: Una Voss Christoffersen og Vibeke Røssum

ANDRE VERV / STABSFUNKSJONER

Sportslig leder: Daimi Akin
Kasserer: Engin Akin
Kontrollutvalg: Samirs Askarov og Sara Gerhardsen Vikestad
Vara: Terje Unnerud
Valgkomité: Leder: Julie Oterholt
Medlemmer: Hans Olav Sund og Ingrid Elisabeth Moen.
Vara: Henry Macpherson

Du kan kontakte styret på – styre@fighter.org