Styret
Leder Dag Landewall
Nestleder Philippe Béal
Styremedlemmer Marianne Lund, Vibeke Røssum og Kristine Lofthus
Varamedlemmer Una Voss Christoffersen og Anne Randi Laingen

ANDRE VERV / STABSFUNKSJONER

Sportslig leder         Daimi Akin
Kasserer Engin Akin
Kontrollutvalg  Samirs Askarov og Terje Unnerud
Vara: Mirja Luukonen
Valgkomité Leder: Julie Oterholt
Medlemmer: Hans Olav Sund og Ingrid Elisabeth Moen
Vara: Henry Macpherson

Du kan kontakte styret på – styre@fighter.org