Regler

Alle som reiser med Fighter må følge våre regler for reise- og overnatting


  • Alle som reiser i regi av klubben skal så langt det lar seg gjøre reise i lag med en annen person.
  • Alle under 18 år skal reise i følge med en person over 18 år.
  • Alle reisebestillinger gjøres av den enkelte og det leveres reiseregning/utleggskjema med originalbilag til daglig leder senest en uke etter aktivitet for de som har avtale om dette.
  • Overnatting skal være gutt-gutt og jente-jente.
  • Det er totalforbud mot alkohol for utøvere, trenere og ledere ifm samlinger, treningsleir og konkurranser.
  • Alle må ha egen privat reiseforsikring.
  • Det er anbefalt at alle har Europeisk helsetrygdekort som kan bestilles her: https://helsenorge.no/turist-i-utlandet/europeisk-helsetrygdkort
  • Når vi reiser i klubbregi så skal klubbtøy brukes