Våre kickboksing vett regler

      KICKBOKSING ER:

  • Idrett – det å bruke kickboksing mot andre utenfor trening eller konkurranse kan medføre karantene eller utestengelse fra klubben.
  • Tillit – vi tilpasser oss alltid vår partners forutsetninger på trening, det være seg erfaring, vektklasse, handicap og så videre.
  • Ærlighet – vi bruker aldri ulovlige prestasjonsfremmende midler for å bli bedre.
  • Respekt – vi behandler alle like godt, uansett rase, religion, legning, kjønn, nasjonalitet eller erfaring.
  • Renslig – vi tørker opp søl og rydder etter oss, bruker ikke sko i treningslokalene, klipper negler korte og har generell god hygiene.
  • Vennskap – vi har det gøy sammen og hjelper hverandre å utvikles.
  • Lidenskap – vi yter vårt beste på trening og søker forbedring.
  • Samarbeid – vi lytter til treneren vår og vi følger klubbens visjon.
  • Fokus – vi er tilstede og legger telefonen bort og skrur på lydløs.