Innkalling til Fighter KBK årsmøte

Alle medlemmer som har betalt medlemskontingent har møterett på årsmøtet29. mars kl. 19:30. Medlemmer som har fylt 15 år, har vært medlem av klubben i minst en måned og har oppfylt sine medlemsforpliktelser, har stemmerett på årsmøtet. SAKSLISTE 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Velge dirigent, protokollfører og to til å underskrive protokollen. 3. Godkjenne innkallingen, […]