Et av Fighter Kickboxingklubbs mål er å bidra til å forme solide og jorda ungdommer som verdifulle medlemmer av samfunnet vårt. Vi vet av erfaring at når barna er for store for Aks er det ekstra viktig å få barna inn i et trygt og positivt felleskap. Derfor har vi lenge hatt en stor drøm om å etablere et etter skole tilbud med fysisk aktivitet i de bydeler vi har avdelinger. Vi ble derfor veldig glade og svært takknemlige for at Sparebankstiftelsen DNB også syntes dette var en god idé, og har valgt å støtte oss på veien! Det betyr at vi nå har de midlene vi trenger for å starte opp prosjektet. Ambisjonen er å starte opp det første etter skole tilbud fra høsten 2022.

Tusen tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB for at dere gjør dette mulig!