Oslo kommune skal bygge en ny flerbrukshall på Dælenenga idrettsplass.
De starter byggeprosessen med forberedende arbeider og tilrigging senhøst 2021.
Vi i Fighter gleder oss til nye lokaler 🙂

Hva skal bygges?

Dælenenga flerbrukshall skal være et anlegg med en fullskala idrettshall på 45×25 meter, med mulighet for inndeling i tre spilleflater. Hallen har tribuneanlegg, tilhørende lagerrom og garderobeanlegg.

Anlegget dimensjoneres for ulik bruk av aktiviteter og idretter, og skal romme arealer for kampidretten, samt klubbhusmiljø for fotballen med eget garderobeanlegg. I tillegg får hallen styrketreningsrom, kontorer og møterom. 

Omkringliggende uteområder opparbeides med mulighet for opphold og aktivitet.

Hvor skal hallen ligge?

Anlegget skal ligge på den nordvestlige delen av Dælenenga idrettsplass i bydel Grünerløkka, og skal erstatte dagens klubbhus og utvendig tribuneanlegg på området.

Hva skjer når?

  • Planlagt oppstart: 4. kvartal 2021
  • Planlagt ferdigstillelse: 4. kvartal 2023

    Les mer her – https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/dalenenga-flerbrukshall/