Oslo har gått over til å følge de nasjonale råd og regler på idrettsfeltet. Fredag 18. juni, la regjeringen frem at de fortsetter den nasjonale gjenåpningen. Dette innebærer at det nå har kommet noen lettelser for idretten.

Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.