Styret viser til innkalling til årsmøte av 27. mars 2021.

Årsmøtet avholdes den 27. april 2021 kl 19:00 på Teams
Påmelding: send e-post til styre@fighter.org med navn og e-post til deltaker
Påmeldingsfrist: 25. april
Lenke til møte og sakspapirer sendes ut når påmelding er mottatt

Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1:   Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2:   Velge dirigent

Sak 3:   Velge protokollfører

Sak 4:   Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5:   Godkjenne innkallingen

Sak 6:   Godkjenne saklisten

Sak 7:   Godkjenne forretningsorden

Sak 8:   Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 9:   Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 10: Behandle forslag og saker – Ingen innkome saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan 

Sak 14: Foreta følgende valg:
– 14.1: Styre
– 14.2: Kontrollutvalg
– 14.3: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
– 14.4: Valgkomité


Ved spørsmål om årsmøtet, kontakt styret på styre@fighter.org

Med vennlig hilsen
Styret