Styret innkaller herved til årsmøte i Fighter Kickboxingklubb.
Årsmøtet avholdes digitalt tirsdag 27. april kl 19:00.

Saker som ønskes tas tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. april til styre@fighter.org.
Alle saker må sendes inn skriftlig.

Påmelding til årsmøte publiseres senest én uke før årsmøtet på www.fighter.org.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter og lenke til møte vil bli tilsendt ved påmelding.

Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.
For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fighter KBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fighter KBK.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se se Fighter KBKs lov.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styret kontaktes på styre@fighter.org.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret