Styre/verv


Styret
Leder: Anne Randi Laingen
Nestleder: Philippe Béal
Styremedlemmer: May Liss Waage Eivind Eikum Marianne Lund
Varamedlemmer: Una Voss Christophersen Stian Stormo
E-post: styre@fighter.org
 
Andre verv/ stabsfunksjoner
Sportslig leder: Daimi Akin
Kasserer: Engin Akin
Revisor: Terje Unnerud og Samirs Askarov
Valgkomité: Leder: Elisabeth Stålesen Våde Medlem: Nicolai Øyehol og Marielle Kongsvold Vara medlem: Henry Macpherson