Styre/verv


Styret
Leder: Anne Randi Laingen
Nestleder: Philippe Béal
Styremedlemmer:
Dag Landewall
Marianne Lund
Nina Kragset Sorknes Kristine Lofthus
Varamedlemmer:
Una Voss Christoffersen
Vibeke Røssum
E-post: styre@fighter.org
 
Andre verv/ stabsfunksjoner
Sportslig leder: Daimi Akin
Kasserer: Engin Akin
Revisor: Terje Unnerud og Samirs Askarov
Valgkomité: