GRADERING


Gradering er et fint instrument for å måle fremgang i treningen både for mosjonister og konkurranseutøvere. Gode graderingsprestasjoner kan være et godt utgangspunkt for gode konkurranseprestasjoner. Vi holder graderinger hvert halvår og følger Norges Kickboxing Forbunds graderingsreglementet. Graderingstrapp og graderingsveiledning viser mer konkret hva som kreves til hvert belte (se download).

graderings downloads
Graderingsveiledning
Graderingstrapp
graderings videoer
NKBF har publisert filmer som viser utvalgte og sentrale momenter til graderingen. Skyggekamp fullkontakt 1/16
Skyggekamp point fighting 2/16
Musical Forms 3/16
Sparring fullkontakt 4/16
Sparring point fighting 5/16
Teknikk mot partner fullkontakt 6/16
Teknikk mot partner point fighting 7/16
Selvvalgte spark mot partner 8/16
Sekk 9/16
Sparkepute 10/16
Beinteknikk over gulv 11/16
Basic armer 12/16
Basic bein 13/16
Kombinasjoner fullkontakt 14/16
Kombinasjoner point fighting 15/16
Styrke 16/16