Politiattest


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Fighter Kickboxingklubb, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
Her finner du mer informasjon om ordningen:
Norges idrettsforbund. Politiet.
Hvordan skaffer jeg politiattest?
  1. Du søker om politiattest til politiet på nett. Du finner oppskrift og søknadsskjema her.
  2. Under «formålet med attesten» i søknadsskjemaet velger du «frivillige organisasjoner» i begge nedtrekkslistene.
  3. Under «legg ved bekreftelse på formål» skal du laste opp utfylt og signert skjema for formål. Du finner skjemaet her. Fyll inn det som mangler og send det på epost til Daimi Akin daimi@fighter.org. Du får da signert skjemaet tilbake fra Fighter KBK på epost.
  4. Politiet behandler din søknad (kan ta opptil 4 uker) og sender deg din politiattest i posten.
Hva skal jeg gjøre med politiattesten?
Når du har fått attesten i posten fra politiet skal du vise den fram til Fighter KBKs daglige leder. Du kan ikke sende attesten på epost, du må vise dem fram fysisk.
Hva gjør Fighter Kickboxingklubb med politiattestene?
Når Fighter KBKs daglige leder får se din politiattest, så setter han deg opp på en liste over tillitsvalgte som har framvist attest.Fighter KBK har ikke lov til å oppbevare politiattester, så du får attesten i retur så snart du har fremvist den. Personer som framviser attester med anmerkninger vil ikke kunne ha tillitsverv i Fighter KBK.
Ansvarlige personer Fighter Kickboxingklubb:
Daglig leder Daimi Akin daimi@fighter.org