Avslutte medlemskap

Dersom du ønsker å avslutte medlemskapet, takker vi for at du valgte å trene med oss, og håper at du har hatt en flott treningsopplevelse. Ønsker du ved en annen anledning å komme tilbake er du svært velkommen.

For å avslutte medlemskapet sender du en skriftlig beskjed om dette til Mudo Regnskap kundeservice@mudo.no med kopi til styret i Fighter styre@fighter.org, eller ved å fylle ut eget kontakt skjema. NB! Er du registret i vårt nye medlemssytem i Nif, sender du kun mail til medlem@fighter.org

Regler for utmelding:
  • Alle utmelding må skje skriftlig
  • Dersom man ikke ønsker løpende medlemskap etter endt bindingstid, må utmelding skje før bindingstiden utløp
  • Etter bindetidens utløp, er det en måneds oppsigelsesfrist, som regnes fra første månedsskifte etter at skriftlig oppsigelse er mottatt.
  • Ved tegning av medlemskontrakt er det 14 dagers full angrefrist. Bruk av angrefrist må skje skriftlig på e-post.

Frysing av medlemskap
Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:
  • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
  • Militærtjeneste.
  • Utstasjonering i jobb eller studier

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden .Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 6 eller 12 betalende måneder.