Avslutte medlemskap

Dersom du ønsker å avslutte medlemskapet, takker vi for at du valgte å trene med oss, og håper at du har hatt en flott treningsopplevelse. Ønsker du ved en annen anledning å komme tilbake er du svært velkommen

For å avslutte medlemskapet sender du en skriftlig beskjed om dette til Mudo Regnskap (kundeservice@mudo.no) med kopi til styret i Fighter (styre@fighter.org), eller ved å fylle ut eget kontakt skjema.

Utmeldingsregler:

  • Alle utmelding må skje skriftlig på e-post til kundeservice@mudo.no med kopi til styre@fighter.org
  • Dersom man ikke ønsker løpende medlemskap etter endt bindingstid, må utmelding skje før bindingstiden utløp
  • Etter bindetidens utløp, er det en måneds oppsigelsesfrist
  • Ved tegning av medlemskontrakt er det 14 dagers full angrefrist. Bruk av angrefrist må skje skriftlig på e-post.
Frysing av medlemskap

Treningsavtalen kan fryses ved følgende grunner:

  • Sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
  • Svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
  • Militærtjeneste.
  • Utstasjonering i jobb eller studier
Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskontrakten må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjonen må følge fryssøknaden .Frys av medlemskap innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Frys gis i hele måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 6 eller 12 betalende måneder.