Til alle medlemmer.

Mette solli Uncategorized

Kjære alle Fightere.
Vi er alle i en ekstraordinær situasjon som følge av koronautbruddet. Mange får store utfordringer fremover, både enkeltpersoner, familier og firmaer. Vi håper vi sammen skal komme oss gjennom denne vanskelige perioden.

Fighter KBK følger de retningslinjer og krav som gis av helsemyndighetene, kommunen og NIF. Det betyr at alle treninger foreløpig er avlyst frem til 26. mars. Det er stor sannsynlighet for at perioden utvides utover dette.

Fighter KBK er ett av over 11.000 idrettslag i Norge som drives på dugnad og frivillighet av medlemmene.
Styret er ansvarlig for at vi til enhver tid har økonomi til å møte klubbens økonomiske forpliktelser. Selv om vi ikke kan gjennomføre treninger, har vi fortsatt de samme faste kostandene som må dekkes.
NIF jobber med kulturdepartementet om å finne løsninger for dekning av økonomiske tap og tiltakspakker for idretten, men foreløpig vet vi ingen ting om hva disse pakkene innebærer eller om Fighter KBK vil få noe av disse tiltakene.

Vi håper derfor medlemmene har forståelse for at vi ikke har mulighet til å svare på spørsmål om hva vi kommer til å gjøre med treningskontingenten før situasjonen er litt mer avklart.
Styret og ledelsen følger kontinuerlig med i vedtakene som kommer fra myndighetene, og vi håper å ha avklart hva som kan gjøres før neste måneds treningskontingent skal sendes til betaling.

Viser også til Idrettspresident Berit Kjøll sin oppfordring til å vise solidaritet med idrettslagene og de utfordringene vi står overfor i denne tiden:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

For de som vil vite mer, har NIF laget en informasjonsside om de juridiske konsekvensene for idrettslag som følge av koronautbruddet. Her kan man få svar spørsmål NIF har mottatt den siste tiden, og siden blir oppdatert etter hvert som det skjer endringer:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/juridiske-konsekvenser-for-idretten-som-folge-av-koronaviruset/

Vi vil informere om hva som skjer fremover i våre kanaler via nyheter her på hjemmesiden eller våre Facebook-grupper:
Fighters åpne Facebook-side: https://www.facebook.com/fighter

Lukket gruppe for medlemmer: https://www.facebook.com/groups/180219817520/
Lukket gruppe for Holmen/Asker: https://www.facebook.com/groups/251142635630675/
Lukket gruppe for Bislett:
https://www.facebook.com/groups/479015632504954/
Lukket gruppe for Stovner:
https://www.facebook.com/groups/366571777615423/

Dessverre har vi ikke mulighet til å sende ut informasjon til medlemmene direkte på e-post.

Inntil vi kan treffes på trening; ta vare på hverandre, vask hendene ofte og følg myndighetenes råd.

Mvh
Styret