Saksliste til årsmøte Fighter KBK

Anne Randi Laingen Uncategorized

Styret viser til innkalling til årsmøte i Fighter KBK av 9. februar og ønsker alle medlemmer velkomne:
Mandag 9. mars kl 19:30 i Bjølsenhallen

Møt opp og si din mening!
Det vil bli servering og noe å drikke til alle som stiller opp.

SAKSLISTE

Sak 1:    Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2:    Velge dirigent
Sak 3:    Velge protokollfører
Sak 4:    Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5:    Godkjenne innkallingen
Sak 6:    Godkjenne saklisten
Sak 7:    Godkjenne forretningsorden
Sak 8:    Behandle idrettslagets årsberetninger
Sak 9:    Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker
Sak 11:  Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Behandle idrettslagets organisasjonsplan
Sak 14: Foreta følgende valg:
14.1 Styre:
– leder
– nestleder
– styremedlemmer 
– varamedlemmer

14.2 Kontrollutvalg:
– medlemmer
– varamedlemmer

14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget
har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene

14.4 Valgkomité:
– leder 
– medlemmer
– varamedlem

Ved spørsmål om årsmøtet eller ønske om å få tilsendt underlagspapirer, kan styret kontaktes på styre@fighter.org .

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Fighter KBK styret

FighterLogo_275X159