Ny Lov for Fighter KBK fra 01.01.2020

Anne Randi Laingen Uncategorized

Idrettstinget er Norges Idrettsforbunds høyeste myndighet.
Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft fra 1. januar 2020. 

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin lov. 

Fighter KBK styre har oppdatert Lov for Fighter KBK slik at denne er i samsvar med den nye lovnormen fra NIF.