Innkalling til årsmøte mandag 9. mars kl 1930

Anne Randi Laingen Uncategorized

Styret innkaller herved til årsmøte i Fighter KBK.

Årsmøtet avholdes mandag 9. mars kl 1930 i Bjølsenhallen på møterommet.

Har du saker du ønsker behandlet på årsmøtet, må dette sendes skriftlig til styret senest søndag 23. februar til styre@fighter.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet på fighter.org.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fighter KBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fighter KBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lov for Fighter KBK. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Anne Randi Laingen kontaktes på styre@fighter.org.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret