All aktivitet avlyst

Mette solli Uncategorized

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen opphører all idrett, treninger og konkurranser umiddelbar virkning. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til den svært krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt i Norge. Dette er en situasjon norsk idrett tar på største alvor og som nå får enorm innvirkning på all idrettsaktivitet i Norge. Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i 11.000 idrettslag over hele landet.

Konsekvenser 
Situasjonen som har oppstått får enorme konsekvenser, også for alle som er involvert i norsk idrett. Fighter Kickboxingklubb er blant mange klubber som drives på dugnad, og Norges idrettsforbund jobber med å etablere et enhetlig system for å rapportere inn konsekvensene dette får for idrettsorganisasjonen og alle frivillige.