Kontingentendring fra 1. august 2019

Mette solli Uncategorized

Årsmøtet for Fighter KBK den 20. mars vedtok en økning i kontingenten fra 1. august 2019. Årsaken til at vi øker kontingenten er som følge av at Norges Kickboxing forbund har økt deres medlemskontingent. Treningskontingenten økes med kr 25,- pr måned.

De nye kontingentsatsene blir:
Barn 3-9 år, kr 300,- per måned (inkl. T-skjorte og bukse)
Barn 10-13 år med 12 måneders bindingstid, kr 375.- per måned (inkl. T-skjorte og bukse)
Barn 10-13 år med 6 måneders bindingstid, kr 425.- per måned (inkl. T-skjorte og bukse)
Voksne med 12 måneders bindingstid, kr 375,- per måned
Voksne med 6 måneders bindingstid, kr 425,- per måned
Medlemskontingenten økes til kr 300,- pr år

Medlemmer som er i bindingstid vil beholde gammel kontingentsats til bindingstiden er utløpt. Treningskontingenten blir automatisk justert til nytt beløp etter bindingstidens utløp.
Medlemmer på løpende treningskontrakter vil få justert kontingenten etter 1. august.

Vi minner om at dersom du ønsker å si opp medlemskapet ditt i Fighter KBK, må dette gjøres skriftlig til Mudo Regnskap (kundeservice@mudo.no) med kopi til styret i Fighter (styre@fighter.org), eller ved å fylle ut eget kontakt skjema (lenke http://fighter.org/avslutte-medlemskap-kontakt-skjema/)

Er du i bindingstid og ikke ønsker å fortsette med løpende medlemskap etter dette, må utmelding sendes før bindingstidens utløp. Har du løpende medlemskap, er det en måneds oppsigelsesfrist på kontrakten.

Fighter Kickboxingklubb  er Norges største kickboksing klubb med utøvere og trenere i verdensklasse som sammen ønsker å levere de beste treningsopplevelsene. Vi er ydmyke, engasjerte og ønsker å inspirere våre medlemmer.  Vi håper du fortsatt vil være med på laget slik at vi sammen klarer å levere de beste treningsopplevelsene til alle medlemmer.