Innkalling til årsmøte Fighter KBK

Anne Randi Laingen Uncategorized

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Fighter Kickboxingklubb
Onsdag 20. mars kl 19:30 i Bjølsenhallen

Møt opp og si din mening!
Det vil bli servering og noe å drikke til alle som stiller opp.

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmeldinger

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen innkomne saker

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingenten økes til kr 300,- pr år, og at treningskontingenten økes med kr 25,- per mnd 2. halvår 2019.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg
– Styre
– Revisorer
– Valgkomité

Underlagspapirer fås tilsendt på forespørsel til styre@fighter.org

Velkommen!

FighterLogo_275X159