Årsmøte Fighter KBK onsdag 20. mars

Anne Randi Laingen møte

Årsmøte i Fighter KBK avholdes onsdag 20. mars kl 19:30 på møterommet i Bjølsenhallen.

Saker som ønskes tas tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars til styre@fighter.org
Alle saker må sendes inn skriftlig.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.fighter.org

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fighter KBK lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret

FighterLogo_275X159