Innkalling til årsmøte Fighter KBK

Anne Randi Laingen Uncategorized

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte i Fighter Kickboxingklubb
Onsdag 21. mars kl 19:00 i Bjølsenhallen

Møt opp og si din mening!
Det vil bli servering og noe å drikke til alle som stiller opp.

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4. Behandle idrettslagets årsmeldinger

Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker
Ingen innkomne saker

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingenten opprettholdes på kr 250,-, men at treningskontingenten økes med kr 25,- per år ved innføring av nytt medlemssystem/faktureringssystem.

Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2018

Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 10. Valg
– Styre
– Revisorer
– Valgkomité

Underlagspapirer fås tilsendt på forespørsel til styre@fighter.org

Velkommen!

FighterLogo_275X159